Calendar

    Corpus Christi Parish @en    Canadian Martyrs Catholic Church    St Francis Xavier Church Chinese Catholic Centre    Fountain of Love and Life (Vancouver)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
「聖經大探索」: 聖經研習班
「聖經大探索」: 聖經研習班
Jan 19 @ 7:00 pm – 7:59 pm
「聖經大探索」之「跟隨我- 在若望福音中與基督相遇」 聖經研習班將於3月8日(星期五) 晚上7:30開始,全課程共八堂。 有興趣參與的兄弟姊妹,請在1月19 及20日各台主日彌撒後到門外攤位登記。
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31