【UShine】第十集 友好有好書 — 驅魔師II (上)

by Keith Fung
2021-10-09

「要穿上天主的全副武裝,為能抵抗魔鬼的陰謀」(厄弗所書6:11) 聖經清楚講明魔鬼嘅存在?亦提醒我哋有方法去抵抗牠? 今集我哋請嚟友好青年Kelly, 同我哋分享《驅魔師II》呢本書? 傾吓佢最深刻嘅內容同感想? (此書作者係前梵蒂岡首席驅魔師阿摩特神父(Fr. Gabriele Amorth, S.S.P) ,佢有30多年嘅驅魔經歷,與魔鬼無數次近身博鬥。)

分段節目類別
語言

相關資訊

其他音頻分段節目